/
نظر خوانندگان برای:
تیسیو اسکوبار* ـ برگردان: رضا اسپیلی
ژنرال پاراگوئه‌یی، آلفردو استروسنر، در سال ١٩۵۴ با کودتا به قدرت رسید. به‌این‌ترتیب طولانی‌ترین و یکی از خودکامه‌ترین دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین آغاز شد. این رژیم که سخت ضدکمونیست بود، از متحدان نزدیک واشنگتن شد، تاآنجاکه در اوایل دهه‌ی ١٩٨٠ نقشی فعال در این اتحاد داشت. استروسنر را بازوی راست اسبقش در سال ١٩٨٩  از قدرت به زیر کشید. اسمش با حزب کلرادو که عضوش بود و موجبات نجاتش را فراه... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 نظر خوانندگان این صفحه: