کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
زیان‌های انرژی هسته‌یی و مواد پرتوزا
فرد هالستد ـ برگردان: رضا اسپیلی

 

کتاب پیش‌ رو از زاویه‌یی دیگر به مساله‌ی انرژی هسته‌یی می‌پردازد: زیان‌هایش برای کارگران شاغل و درگیر در این صنعت. و می‌کوشد تا با استفاده از شواهد علمی و کاربردی آسیب‌ها و خطرهای بالقوه و بالفعل آن را نشان دهد. جزوه‌ی زیر پیش‌تر در ماه‌نامه‌ی دیر آمده و زود رفته‌ی نقدنو به چاپ رسیده بوده است. این‌جا با بازبینی به دید شما می‌رسد.

 

pooyandeh141.gif

حجم: ۳.۴۱  مگابایت

دریافت فایل PDF