کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
قدرت بسیار خطرناک Perilous Power
خاورمیانه و سیاست خارجی امریکا The Middle East and U.S. Foreign Policy
نوآم چامسکی و جلبیر اشقر ـ برگردان: رضا اسپیلیNoam Chomsky,Gilbert Achcar,Translated by: Reza Espili

This is a Persian translation of:
Noam CHOMSKY and Gilbert ACHCAR,
Perilous Power, The Middle East and U.S. Foreign Policy
(edited with a preface by Stephen R. Shalom), U.S.A., Paradigm Publishers, ۲۰۰۷

کتاب حاضر ترجمه‌ی فارسی اثر زیر است:
Noam CHOMSKY and Gilbert ACHCAR,
Perilous Power, The Middle East and U.S. Foreign Policy
(edited with a preface by Stephen R. Shalom), U.S.A., Paradigm Publishers, ۲۰۰۷

 

کتابی که پیش روی شماست، نسخه‌ی کامل و بدون هیچ گونه حذف و اضافه‌ از کتاب قدرت بسیار خطرناک است که پس از نزدیک به ۴ سال معطل شدن در وزارت ارشاد، ما این کتاب را در روزگار به دید همگان می‌رسانیم. به‌این‌ترتیب اثر حاضر بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف و کم و زیاد به چاپ می‌رسد (فهرست حذف و افزودن پانویس‌ها به کتاب از طرف اداره‌ی ممیزی به ۱۳ مورد می‌رسید. جالب اینکه حتا با اعمال پاره‌یی از موارد فهرست سانسور باز هم به کتاب مجوز چاپ ندادند!).

گمان نمی‌کنیم که چامسکی و اشقر نیازی به معرفی داشته‌باشند، هرچند در یادداشت استفن شالوم و یادداشت مترجم معرفی مختصری از آن‌ها صورت گرفته‌است.

اثر حاضر را که از جمله آثار مهم و اثرگذار در حوزه‌ی علوم سیاسی معاصر است، نخست به صورت بخش به بخش (بر اساس بخش‌بندی کتاب اصلی) منتشر می‌کنیم و سپس طی چند هفته کل کتاب را به صورت کامل چاپ الکترونیکی خواهیم‌کرد. به‌این‌ترتیب خوانش کتاب و داونلود یا پرینت کردنش برای مخاطبانمان آسان‌تر خواهدبود و ما هم امیدواریم تا تعداد مخاطبان این اثر افزایش پیدا کند. «نمایه»ی کتاب به‌هنگام و به‌همراه انتشار نهاییش ارائه خواهدگردید.

 

 

rouzgar.gifنسخه‌ی کامل کتاب (پی دی اف)

Complete PDF version

 

rouzgar.gifپاره‌ی نخست: «پیش‌گفتار»ها و «بخش یکم: تروریسم و نظریه‌های توطئه»

Part one: "Prefaces" and "Chapter one: Terrorism and Conspiracies"

 

rouzgar.gifبخش دوم: بنیادگرایی و دمکراسی

Chapter two: Fundamentalism and Democracy

 

rouzgar.gifبخش سوم: مبانی سیاست خارجی ایالات متحد در خاورمیانه

Chapter three: Sources of U. S. Foreign Policy in the Middle East

 

rouzgar.gifبخش چهارم: جنگ‌ها در «خاورمیانه‌ی بزرگ»

Chapter four: Wars in the "Greater Middle East"

 

rouzgar.gifبخش پنجم: ستیزه‌ی اسراییل ــ فلسطین

Chapter five: The Israel - Palestine Conflict

 

rouzgar.gifسخن پایانی

Epilogue

 

Top