کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
یک عاشقانه‌ى غمگین
علي صادقی

تو را دوست مى‌دارم

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

لابه‌لاى انگشتان سبز چنار

ریشه مى‌دواند عشق

باد سرد زمان

زورق زمینى‌اش را

به سمت دیگر خورشید مى‌راند

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

از میان نفس‌هاى‌ات

نگاه مى‌کنى

چشمان‌ات آرام

بیدار مى‌شوند

و پا مى‌گذارى بى‌صدا

بر گل‌هاى خاموش قالى

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

لب‌هاى‌ات را مى‌بوسم

طعم گس زندگى را

در انتهاى شیرین بوسه‌ات

بازمى‌یابم

و با چشمان نیم‌بسته

مى‌چشم آرام و پرهراس

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

شعر مى‌خوانى و مى‌خندى

من تکیه مى‌کنم

بر صداى کودکانه‌ات

و هم‌بازى‌ات مى‌شوم

در خاطرات دور

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

جیغ شادمانه‌ى پرستوها

در صبح پرطراوت بهارى

آسمان غم‌زده را پر مى‌کند

تو گوش مى‌سپارى در سکوت

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

از پنجره چشم مى‌دوزى

به کوچه‌ى بهت‌زده

باد مى‌آید

و رهگذران شتاب‌زده را مى‌برد

گاه هوا آفتابى‌ست

و دخترکان شاد پرصدا

در راه بازگشت از مدرسه

چشمان‌ات را پر مى‌کنند

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

بر صورت‌ام خیره مى‌شوى

و خاطرات دور و نزدیک را

در شیارهاى تاریک چهره‌ام

باز مى‌جویى

و بر تارهاى سپید موهاى‌ام

دل مى‌سوزانى

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

به سفر مى‌روم

تو بوسه‌ى خداحافظى را

مکرر مى‌کنى

و در تصویرى که از هم ساخته‌ایم

مکرر مى‌شویم

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

 

پرنده بال مى‌گشاید

در سکوت

باد کهن‌سال

در پرهاى سردش

لانه مى‌سازد

و این غمگین‌ام مى‌کند

 

Top