کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
به یاد ِ تو افتاده بودم
میثم روایى‌دیلمی

همین

سایه دور شود

                  از دوردید ِ من

                                   به راهی که می‌روم

و پایان.

 

درخت آغاز شود

بهار ِ تو بروید بر پیچ ِ گلوش

و آخرین جرعه‌ی ِ سرخ

                              چکیده شود

                                           از سیب ِ سپید

و باران.

 

همین.

به یاد ِ تو افتاده بودم

در صدای ِ

            برهوت ِ

                     این سیبستان.

Top