کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
زنی پیر به دریا نگاه می‌کند
کالیگرامی از ورونیک سُژه (Véronique Sauger)
برگردان: رضا اسپیلی

زنی پیر به دریا نگاه می‌کند

صندلی‌یی نشسته / زنی پیر روی آن / پاها در دریا / دریا، ماه، زن، صدف / ساکت نگاه می‌کنند / ماه کورسو می‌زد / در دریا افتاد / دریا ماهی دارد / و موج‌های رازگونه / دریا دریا نیست / رویای زنی است / و آنها که رویایش را می‌بینند / دریا دیگر دریا نیست / شده است این زن / که نشسته نگاهش می‌کند.

زنی پیر به دریا نگاه می کند