کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
دو شعر از میثم روایی دیلمی
اجراشده در رادیو فرانسه، برنامه‌ی Contes du jour et de la nuit

دو شعر از میثم روایی دیلمی به همراه فایل صوتی، اجراشده در رادیو فرانسه، برنامه‌ی Contes du jour et de la nuit، با ترجمه و خوانش دوزبانه‌ی ورونیک سُژه Véronique Sauger (فرانسه) و رضا اسپیلی (فارسی) و موسیقی اُلیویه کر اُریو Olivier Ker Ourio و امانوئل بِکس Emmanuel Bex.

Poems by Meysam Ravaei Deylami, audio file,  in a bilingual performance by Véronique Sauger (French) and Reza Espili (Persian), in Radio France, "Contes du jour et de la nuit". Music by Olivier Ker Ourio and Emmanuel Bex.

 

رفتنِ باد... / Quand va le vent... / When the wind goes...

رفتنِ باد

نرفتنِ باد است

 

نرفتنِ باد،

طرحِ تلاشِ عبث

طرحِ عذاب

بر صفحه‌یی که می‌رفت...

 

طرحِ عذاب بودم

بر صفحه‌یی که رفت،

و باد

در میانِ باد

نمی‌رفت.

 

در قاب / Dans le cadre / In the Frame

غیاب را

یک قاب

محصور می‌کند.

بیرونِ قاب،

               حضور

آزادیِ حضور...

 

در قابِ پنجره می‌مانم:

یک شکلکِ عجیب که بی‌شکل می‌شود

در چشمِ عابران.

 

وقتی حضور، شکلِ عبور دارد

فریادهایِ شکلکِ بیچاره بی‌صدا ست

از قابِ پنجره بر سطح،

سطحِ سمنتیِ معبر.

 

خاموش می‌مانم:

تمامِ منظره، معبر

تمامِ معبر

یک قاب می‌شود

غیاب می‌شود.

Top