کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
دختری با صورتی پر از چشم
"The Girl with Many Eyes" by Tim Burton, Translated by: Reza Espili
تیم برتُن ـ برگردان: رضا اسپیلی

یک روز توی پارک

یک چیزی خیلی متعجبم کرد

دختری رو دیدم که تو صورتش

پر از چشم بود

 

واقعا زیبا بود

(البته حسابی هم یکه خوردم!)

بعدش متوجه شدم که دهن هم داره

پس با هم شروع کردیم به صحبت کردن.

 

از گل‌ها حرف زدیم

و از کلاس آموزش شعری که می‌رفت

و از مشکلش وقتی عینک میزد به چشمش.

 

چی بهتر از این که دختری رو بشناسی که چشم‌های فراوون داره

اما خب اگه یه وقت دلش بشکنه و بزنه زیر گریه حسابی خیس میشی. 

 

Top