عبور عقربه در تب
میثم روایی‌دیلمی

تن:

باغِ مبهمِ تب،

در لیفه‌هایِ عصب

ــ رگبرگ‌هایِ صریح ــ

به رعشه می‌افتد

به رقص:

شکلِ بلیغِ عبور،

دورِ منظمِ سِقط

در سرعتی دقیق

                   ــ ساعت:

سقوطِ برگ،

جنبیدنِ هلاک

در پیش و پشتِ پلک

این آیه‌یِ

            هراس:

که

    نیست هیچ

و

    نیست هَر.


پس می‌نشینم و در من

شکلِ اصیلِ تن

باغی سیاه از هَر،

ویرانه‌یی صریح

از هیچ می‌شود. 

.نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است | Copyright © 2010 rouZGar.com . All rights reserved.