/
[Tags]
برنامه‌یی به تهیه‌کنندگی رضا اسپیلی در رادیو آگورا، نانتر. خوانش شعر ایرانی، اجرا به دو زبان فارسی و فرانسوی
رضا اسپیلی
برنامه‌ی بیستم: «تاول ۷» از نصرت رحمانی موسیقی: فیلیپ گلَس، «نماهای بیرونی» نصرت رحمانی (۱۳۰۸ـ۱۳۷۹) شاعر شهر است، شاعر تهران. زندگی در پایتخت با همه‌ی گمشدگی‌ها، تنهایی‌ها و اغتشاش‌هایش در شعرهای او حضور دارد. دقیق‌تر بگویم او شاعر پایین‌شهر تهران است، شاعر «ش... ادامه
w w w . r o u Z G a r . c o m
• برچسب‌های زیر مربوط به این صفحه است.
• یک برچسب را انتخاب کنید تا در تمام بخش‌های سایت جست‌وجو شود.
فروغ فرخزاد، نیمایوشیج، نامه‌های پارسی، آلن لانس، داریوش شایگان، رضا اسپیلی، سهراب سپهری، شهرآشوب امیرشاهی
 شما وارد صفحه‌ای فرعی شده اید. درست تر این است که تمام لینک‌های مربوط به هر صفحه را در خود همان صفحه اجرا کنید تا در یک باکس نمایش داده شوند.
.Copyright© 2020 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
  Close
 برچسب‌های این صفحه:
فروغ فرخزاد، نیمایوشیج، نامه‌های پارسی، آلن لانس، داریوش شایگان، رضا اسپیلی، سهراب سپهری، شهرآشوب امیرشاهی