کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
به باد
میثم روایی دیلمی

به باد

گفتنِ یک حرف

حرفی نگفته را

                   بر صفحه می‌گذارد

بر صفحه باد

(گفتنِ یک حرف)

هر حرف را از صفحه می‌روبد

و صفحه

صفحه‌یِ خالی 

میراثِ گفتنِ حرفی به باد

میراثِ تاریکِ جنون است.

 

 

بر صفحه تا بپیچد باد

بر رویِ میزِ من سپیدیِ دفتر

گشوده می‌ماند.

گشوده می‌ماند

                    در

اتاق 

تاریک و گود می‌شود

و باد

حرفی نگفته را

در حفره زوزه می‌کشد.