عشق پسر شاخه‌درختی و دختر چوب‌کبریتی
"Stick Boy And Match Girl In Love" by Tim Burton, Translated by: Reza Espili
تیم برتُن ـ برگردان: رضا اسپیلی

پسر شاخه‌درختی، دختر چوب‌کبریتی را دوست داشت،

خیلی هم دوستش داشت.

اندام زیباش را دوست داشت،

و فکر می‌کرد چقدر داغ و سکسیه.

اما سوال اینجاست که آیا شرر عشق می‌تونه

دل یک چوب‌کبریت و یک شاخه‌درخت را یکجور آتیش بزنه؟

خیلی خوب هم می‌تونه؛

آخه پسر شاخه‌درختی جزغاله شد.

Top
.نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است | Copyright © 2010 rouZGar.com . All rights reserved.