کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
تابلوهایی از پابلو پیکاسو

picasso4.jpg   gris.picasso.jpg   50hiPicasso.jpg

Avant-garde Picasso.jpg   Pablo Picasso - Friendship.JPG   picasso.jpg

picasso2.jpg   picasso31.JPG   Picasso-3women.jpg

Picasso_B_0604_neu.jpg   picasso_girl-boat.jpg   Picasso_Guitarist.jpg

picasso_jacqueline1954.jpg   picasso_selfport1907.jpg   picasso_the_guitar_player.gif

picasso_woman_b.jpg   Picasso-TomatoPlant.jpg   the-kiss-by-picasso.jpg

guernica-784569.jpg

   guernica_x40s.jpg   6a00d834515c2769e200e54f465d838834-640wi.jpg   guernica.jpg

picasso0.jpg   picasso-1280x1024.jpg 

 

برای مشاهده‌ی مطلبی در بررسی تابلوی گرنیکا اینجا را کلیک کنید.

Top