کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
سه نقاشی از بیژن جزنی

   

تابلوها به ترتیب از راست به چپ: یک زندانی در حیاط زندان قم - سیاهکل - زندگی

 

 

برای خواندن یادداشتی بر تابلوی سیاهکل اینجا کلیک کنید.