کدکس سرافینیانوس
.Copyright© 2010-2013 rouZGar.com. All rights reserved | نقل مطالب، با "ذکر ماخذ" مجاز است.
ویژه‌نامه‌ی موسیقی عصیان

پرونده‌ی ویژه‌یی که از نظرتان می‌گذرد، همان‌گونه که از نام‌اش پیداشت، به موسیقی معترض می‌پردازد. کوشیده‌ایم تا از جنبه‌های گوناگون این موضوع را بررسی کنیم؛ از کار هانس آیزلر که در پی بنیان نهادن نوعی زیبایی‌شناسی در موسیقی بود تا هنرمندانی چون ویکتور خارا، میکیس تئودوراکیس، جو استرامر، و عارف قزوینی که همگی برای رهایی و بهروزی انسان به سهم خود مبارزه کرده‌ و آثاری فراموش‌نشدنی آفریده‌اند.

مقاله‌های این مجموعه همگی پیش‌تر در ماه‌نامه‌ی نقدنو (در دو شماره‌ی ۱۲ و ۱۳) چاپ شده‌اند.

 

aref-1.gifاز خون جوانان وطن لاله دمیده

تصنیفی از عارف قزوینی

 

jara-4.gifقطع‌نامه

ویکتور خارا ـ برگردان: رضا اسپیلی

 

jara-3.gifویکتور خارا: نغمه‌های من نغمه‌های آزادی هستند

آیتام احمدی

 

teodorakis.gifتئودوراکیس: ایدئولوژی من: آزادی، صلح، فرهنگ

آیتام احمدی

 

eisler.gifهانس آیزلر و موسیقی کارزار

رضا اسپیلی

 

stramer.gifبگذار خشم مجالی یابد

سیاست‌های پرشور «جو استرامر» (آنتونیو دی آمبروسیو ـ برگردان: نیما قاسمی)

 

sedaqatkish.gifایدئولوژی موسیقی پست‌مدرن و سیاست‌های چپ

مایکل بِوِرلی ـ برگردان: آروین صداقت‌کیش

 

sedaqatkish.gifکنکاشی در موسیقی عصر مشروطه

آروین صداقت‌کیش

 

aref-2.gifگریه راه تماشا گرفته

حسین صفاری‌دوست (واله)